Fork Tine Length
54 in
Fork Tine Width
4.8 in
Fork Tine Width
4.8 in
Fork Tine Width
5 in
Fork Tine Thickness
2.5 in
Fork Tine Thickness
2.6 in
Fork Tine Thickness
2.6 in
Fork Tine Length
54 in
Fork Tine Length
54 in
Fork Tine Height
31.2 in
Fork Tine Height
31.2 in
Fork Tine Height
31 in
Fork Tine Weight
283 lb
Fork Tine Weight
283.1 lb
Fork Tine Weight
283.1 lb
Get in touch Your Nearest Location
[contact-form-7 404 "Not Found"]
Two dads havin' fun.
Splishin' & splashin' in the hot summer sun.