Fork Tine Length
42 in
Fork Tine Width
4.8 in
Fork Tine Width
4.8 in
Fork Tine Width
5 in
Fork Tine Thickness
2 in
Fork Tine Thickness
2 in
Fork Tine Thickness
2 in
Fork Tine Length
42 in
Fork Tine Length
42 in
Fork Tine Height
31.2 in
Fork Tine Height
31.2 in
Fork Tine Weight
198 lb
Fork Tine Height
31 in
Fork Tine Weight
198 lb
Fork Tine Weight
198 lb
Get in touch Your Nearest Location
[contact-form-7 404 "Not Found"]
Two dads havin' fun.
Splishin' & splashin' in the hot summer sun.